Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE NARODOWEGO CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 1. Dane kontaktowe: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, adres email: biuro@ncpp.opole.pl. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Opola pod nr RIK 1/2012 i posiada osobowość prawną. REGON: 530556075, NIP: 754-10-19-285. Reprezentowane przez: Rafała Poliwodę – Dyrektora.
 2. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu
  2. wybór wydarzenia, terminu oraz ilości biletów
  3. wydruk biletów.
 3. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów można uzyskać telefonicznie pod numerami +48 501 958 184 oraz +48 501 958 255.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sprzedaż online kończy się na godzinę przed koncertem.
 6. Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego http://www.platnosci.pl.
 7. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia, dokonać należy w przeciągu 1 godziny od jego utworzenia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, Zamówienie zostanie anulowane.
 8. Jeżeli Państwa bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 1 godziny, to Zamówienie zostanie anulowane, a wybrane bilety zostaną zwolnione.
 9. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 10. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Państwa przelewu, pieniądze pobrane z Państwa konta zostaną zwrócone na Państwa konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.
 11. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo na e-mail swój bilet. Należy go wydrukować i okazać bileterowi przy wejściu na teren Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
 12. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 13. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.
 14. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, której dane zostały określone w Zamówieniu i zakupiła bilety przez Internet (online).
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 16. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 17. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie.
 18. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania koncertu bądź zmiany repertuaru.
 19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. (Dz. U. 2014r poz. 1544), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 20. Osoby zgłaszające się w sprawie reklamacji proszone są o kontakt mailowy na adres kasa@ncpp.opole.pl. Na ten adres należy wysłać bilety, których reklamacja dotyczy oraz szczegółowy opis problemu. Czas odpowiedzi na reklamację to 2 tygodnie.
 21. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych dla zawarcia i wykonania zawartej umowy.
 22. Sprawy związane ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną reguluje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Opola, nr RIK: 1/2012.
 23. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących powszechnie przepisów prawnych i ogólnie przyjętych norm społecznych.